Velkommen til barnehagen vår!

Rom for alle, blikk for den enkelte

smått og trygt


Vi held til i naturskjønne omgivnadar i Bratthaugmyra i Langevåg. Langevåg skule er vår nærmaste nabo. Fjellet, skogen og vatnet omringar oss og gir oss mange moglegheiter.
Hjå oss er det små forhold, så vi blir som ein «stor-familie»


Tid, tryggleik, trøst og eit godt fang er det viktigaste vi kan tilby barnet ditt. Når gode relasjonar er på plass vert vegen til meistring, utforsking og kreativitet kort.

Grønt flagg er ei miljøsertifiseringsordning retta mot barnehagar og skular. Vasset barnehage er den første barnehagen på Sunnmøre som har mottatt denne sertifiseringa og det er vi veldig stolte av.

Galleri