Det Fysiske Miljøet

Vi vil inspirere til fantasi, kreativitet og skaparglede!

I Vasset barnehage er vi bevisste på å skape gode leikemiljø som stimulerer til ulike typar leik og variasjon av tilgjengeleg leikemateriell er viktig. Av erfaring ser vi at å lage leikemiljø ift tema vi arbeider med stimulerer positivt til leik og utforsking.  
Vi har rom i barnehagen med fleksibilitet i, slik at vi kan variere kva type leik ungane kan halde på med. Inn i mellom lagar vi temarom.