Dyra i barnehagen

Kanininene våreI juni flytta det inn to kaninar i barnehagen vår.

 

For at barna skal få eit nært forhold til dyra, vil vi at storbarnsgjengen skal vere med på det daglege stellet av kaninane våre.

 

Forskning viser at det å ha kjæledyr som man er knytta til og tar omsorg for, har vist seg gunstig på mange område, både i høve til fysisk og psykisk helse, lavare blodtrykk og lavare stresshormonnivå i kroppen, oppleving av samhald, og meistring.

Støtte frå kjæledyr har vist seg særleg gunstig for barn som har utfordringar knytta til funksjon eller ugunstig oppvekstmiljø, der dyret kan vere både samtalepartnar og sosial støtte.

Vi nyttar kaninbæsj som gjødsel til plantane våre.